Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

 ĆWICZENIA TAKTYCZNE „URZĄD GMINY 2011” 
 
W dniu 29 marca 2011 roku na obiekcie Urzędu Gminy w Białogardzie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe służb ratowniczych i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powiatu białogardzkiego. Organizatorem ćwiczeń pod kryptonimem „Urząd Gminy 2011” była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie i Urząd Gminy w Białogardzie. Ćwiczenia praktyczne na obiekcie poprzedziły ćwiczenia aplikacyjne dla kadry dowódczej i pracowników urzędu. Głównym zadaniem podmiotów uczestniczących w manewrach było doskonalenie zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas likwidacji zagrożeń powstałych w obiektach użyteczności publicznej ze szczególnym naciskiem na współdziałanie uczestników ćwiczeń. Zakładany scenariusz zdarzeń przewidywał powstanie pożaru w pomieszczeniach biurowych oraz potrzebę ewakuacji za pomocą podnośnika hydraulicznego osób uwięzionych na górnych kondygnacjach obiektu. Dodatkowo strażacy sprawdzili stopień przygotowania właściciela obiektu do realizacji procedur ujętych w dokumencie wewnętrznym urzędu – „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy w Białogardzie”. Oceniono sposoby alarmowania pracowników i petentów ich ewakuację oraz współpracę zarządcy ze służbami ratowniczymi. Zadania stawiane służbą zostały wykonane zgodnie ze założeniami. W ćwiczeniach oprócz strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie brały udział jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z OSP Stanomino i Pomianowo oraz Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie, Szpital Powiatowy w Białogardzie - Dział Pomocy Doraźnej, Starostwo Powiatowe w Białogardzie oraz Rejon Energetyczny w Białogardzie.
 
Z poważaniem: st. kpt. Jacek Twardoń