Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

 
Ćwiczenia „Tollense 09”
 
      W dniach 19-20 czerwca 2009 roku w miejscowości Neuendorf odbyły się manewry jednostek straży pożarnych powiatu Mecklenburg – Strelitz, w których po raz pierwszy wzięły udział jednostki PSP i OSP z powiatu białogardzkiego. Ćwiczenia pod kryptonimem „Tollense 09” zostały zorganizowane z ogromnym rozmachem i zaangażowaniem znacznych sił ratowniczych. W działaniach brało udział 150 ratowników i ponad 30 pojazdów ratowniczych w tym pojazdy pożarnicze, karetki pogotowia ratunkowego, służby ratownictwa technicznego THW, łodzie ratownictwa wodnego.
      Ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze przeprowadzono w ramach programu operacyjnego Euroregionu Pomerania ze środków pomocowych Unii Europejskiej obejmujących realizację projektu „Ćwiczenia pożarnicze i ochrony przeciw katastrofom wspólnych sił Ochotniczej Straży Pożarnej, Joannitów i Niemieckiego Czerwonego Krzyża”.
     
      Scenariusz ćwiczeń zakładał następującą sytuację:
  1. W wyniku długotrwałego okresu bezdeszczowego wilgotność ściółki leśnej gwałtownie spada do poziomu odpowiadającego 4 stopniowi zagrożenia pożarowego. Rankiem 19 czerwca w leśnictwie Mirow wybucha pożar lasu. Ogień szybko się rozprzestrzenia obejmując dużą powierzchnię lasu. Stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ludzi przebywających na polu campingowym „Gatsch Eck”. Siły własne leśnictwa i zaalarmowanych ochotniczych straży pożarnych okazują się niewystarczające i w związku z tym zostają uruchomione procedury ratownicze Zarządzania Kryzysowego powiatu Mecklenburg – Strelitz.
  2. Scenariusz ćwiczeń nie określał sposobu realizacji poszczególnych zadań – ta kwestia pozostawała zawsze w gestii dowodzącego. Organizatorzy przygotowali cały ciąg problemów, z którymi kierujący działaniami ratowniczymi oraz sztab musieli się zmierzyć i wypracować sposób ich rozwiązania. Jednym z tych elementów była potrzeba ewakuowania 20 osobowej grupy osób zagrożonych przez pożar z pola campingowego „Gatsch Eck”. Wśród ewakuowanych znajdowały się osoby ranne, wymagające pomocy medycznej na miejscu akcji. Ewakuację do bazy logistycznej należało przeprowadzić duktem leśnym pod osłoną wodną tz. „ścieżki wodnej”. Niezbędne okazało się także wykonanie przecinki leśnej przy pomocy pilarek spalinowych i ciężkiego sprzętu leśnego. 
  3. Zasadniczą fazą ćwiczeń była sama akcja gaśnicza prowadzona przez jednostki straży pożarnych. Zainscenizowano duże zadymienie areału leśnego, co znacznie utrudniało sprawne poruszanie się pojazdów. Zorganizowano trzy punkty poboru wody gaśniczej nad jeziorem Tollensesee i ustalono miejsce tankowania środka gaśniczego do pojazdów na placu manewrowym przy polu campingowym. Dowódca określił sposób dostarczania wody na miejsce pożaru przez dowożenie.
  4. Ważnym elementem akcji była potrzeba zorganizowania punktu dowodzenia i miejsca pracy sztabu wraz z bazą logistyczną. Na terenie bazy ustawiono dwa samochody dowodzenia i łączności – miejsce pracy sztabu, namioty służby medycznej wraz z łóżkami dla poszkodowanych. Zadanie to zostało wykonane przez ratowników z organizacji Joannitów i Niemieckiego Czerwonego Krzyża.
  5. Działania jednostek straży pożarnej z Polski polegały na gaszeniu pożaru lasu przy pomocy samochodowych działek wodnych. Po opróżnieniu zbiorników należało uzupełnić środek gaśniczy w punkcie poboru wody i ponowne przystąpić do gaszenia. Zadanie to wykonały GCBA 5/24 z KP PSP w Białogardzie i GBA 2,5/25,5 z OSP Stanomino. Na tym zadaniu nie kończył się udział polskich strażaków w ćwiczeniach. Kolejnym zadaniem przygotowanym przez sztab akcji dla polskich pożarników było przygotowanie wraz ze strażakami niemieckimi drogi ewakuacji osób zagrożonych z pola campingowego „Gatsch Eck”.  Przecinkę leśną wykonano przy pomocą pilarek spalinowych i ciężkiego sprzętu leśnego. 
  6. Zadania stawiane dowodzącemu w scenariuszu ćwiczeń zostały wykonane zgodnie z założeniami po 4 godzinach akcji.
      Przebieg ćwiczeń obserwowało liczne grono zaproszonych gości z najwyższymi władzami powiatu Mecklenburg – Strelitz i powiatu białogardzkiego. Omówienie ćwiczeń nastąpiło podczas uroczystego apelu przy udziale wszystkich sił ratowniczych biorących udział w ćwiczeniach. Podziękowanie za zaangażowanie i udział we wspólnych ćwiczeniach złożyła Pani Starościna powiatu Mecklenburg –Strelitz oraz Starosta powiatu białogardzkiego. Okolicznościowe prezenty i pamiątki pożarnicze z rąk gospodarzy ćwiczeń otrzymali wszyscy uczestnicy manewrów.
      Wspólne ćwiczenia polskich i niemieckich ratowników to kolejne przedsięwzięcie szkoleniowe służące zacieśnieniu współpracy i przygotowaniu się do wspólnego prowadzenia ewentualnych akcji ratowniczych. Międzynarodowe przedsięwzięcia szkoleniowe są doskonałą formą praktycznego sprawdzenia umiejętności ratowniczych, służą weryfikacji procedur postępowania i są niezbędne w przełamywaniu barier językowych.
 
Z poważaniem: kpt. Jacek Twardoń