Galeria
<- Wróć do innych Szkoleń

Szkolenie dowódców OSP
 
W dwa weekendy listopada strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie szkolili druhów OSP powiatu białogardzkiego. Tym razem przeprowadzono "Szkolenie dowódców OSP" które ukończyło 9 strażaków – ochotników. Zgodnie z podstawą programową tj. „Systemem szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z dnia 11 maja 2006 roku” zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna zrealizowana została metodą e-learningową, natomiast zajęcia praktyczne odbyły się na terenie białogardzkiej komendy. W ramach zajęć szkolenie z zasad kierowania ruchem drogowym przeprowadził Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego białogardzkiej Komendy Policji. „Szkolenie dowódców OSP” to już trzecie w tym roku przedsięwzięcie edukacyjne strażaków z KP PSP w Białogardzie skierowane do druhów z gmin powiatu białogardzkiego. Wcześniej odbyły się: w kwietniu – kurs podstawowy dla strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych który ukończyło 13 druhów, we wrześniu – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków - ratowników OSP który ukończyło 11 druhów. Systematycznie wzrasta poziom wyszkolenia strażaków-ochotników, co przekłada się na skuteczność prowadzonych działań i wzrost poczucia bezpieczeństwa. Dzięki ukończonemu szkoleniu członkowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej poszerzyli swoją wiedzę i zakres uprawnień do samodzielnego kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
 
Materiał: Jacek Twardoń
Zdjęcia: Przemysław Zawadzki
, ,