Galeria

Komórki Organizacyjne
 
#
stopień Imię Nazwisko
Wydział / Sekcja
Telefon
1
bryg. mgr Paweł Pyda
Wydział operacyjno-szkoleniowy
(94)3120329
2
asp.sztab. Robert Szabla
Samodzielne stanowisko ds. kwatermistrzowsko-technicznych
(94)3120326
3
Sylwia Krych
Samodzielne stanowisko ds. organizacji i kadr
(94)3120332
4
kpt. mgr inż. Piotr Niewiadomski
Samodzielne Stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych
(94)3120325
5
kpt. mgr Anna Pender
Sekcja ds. finansowych
(94)3120338
6
mł.bryg. mgr Przemysław Zawadzki
Jednostka ratowniczo-gaśnicza
(94)3120323