Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

PRÓBNA EWAKUACJA URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁOGARDZIE
 
W dniu 23 lutego 2012 roku o godz. 10-tej, odbyła się próbna ewakuacja Urzędu Skarbowego w Białogardzie. Celem ćwiczenia było sprawdzenie przygotowania pracowników urzędu do działań w sytuacji zagrożenia pożarem. Scenariusz przewidywał wybuch pożaru, w pomieszczeniu na 1 piętrze, a następnie ewakuację pracowników i petentów urzędu do punktu koncentracji na zewnątrz obiektu. Ewakuacja przebiegła sprawnie. Obserwatorzy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie na omówieniu, po zakończeniu ćwiczeń, przedstawili uwagi i sugestie dotyczące przebiegu i warunków ewakuacji oraz wyposażenia obiektu w sprzęt przeciwpożarowy. Ustalono, że w najbliższym możliwym czasie przeprowadzone będzie dodatkowe szkolenie, w czasie którego strażacy zaprezentują obsługę i użycie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz przypomną zasady zachowania w czasie pożaru.
 
Materiał i zdjęcia: Przemysław Zawadzki