Galeria
<- Wróć do innych wydarzeń w 2017 roku

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Białogardzie
 
Dnia  26 maja 2017 roku w Białogardzie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w intencji strażaków w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białogardzie. Celebrę nabożeństwa prowadził ks. Jan Gardulski w asyście: ks. Konstantego Badury, ks. Eugeniusza Kaczora oraz kapelana strażaków województwa zachodniopomorskiego ks. Ryszarda Szczygła. Po mszy świętej kapłani poświęcili nowy samochód operacyjny przekazany dla KPPSP w Białogardzie od Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Białogard. Następnie uczestnicy obchodów udali się do Białogardzkiego Centrum Kultury i Spotkań Europejskich na uroczystą akademię, gdzie wszystkich zaproszonych w imieniu strażaków powitał gospodarz uroczystości bryg. Jacek Szpuntowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Z okazji święta strażaków i jubileuszu 25 lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej wyraził wdzięczność i uznanie wszystkim strażakom zawodowym i druhom ochotnikom oraz licznie zgromadzonej grupie nestorów służby pożarniczej. Podziękował za współpracę na poziomie powiatu wszystkim tym, którym leży na sercu ochrona przeciwpożarowa: przedstawicielom władz samorządowych, instytucjom współpracującym, jak i osobom prywatnym. Uroczysta akademia była także sposobnością  do nagrodzenia i wyróżnienia zasłużonych strażaków.
 
Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 7 strażaków, wyróżnienia w postaci odznaczeń resortowych otrzymało 3 strażaków, nagrodę pieniężną zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP otrzymał 1 strażak. 23 druhów otrzymało medale za zasługi dla pożarnictwa.
 
Białogardzkie Powiatowe Obchody Dnia Strażaka swoją obecnością zaszczycili znamienici goście w osobach: nadbrygadiera w stanie spoczynku Marka Kowalskiego, zachodniopomorskiego kapelana strażaków bryg . Ryszarda Szczygła, Starosty Białogardzkiego pana Tomasza Hyndy, Burmistrza miasta Białogard  pana Krzysztofa Bagińskiego wraz z zastępcą panią Małgorzatą Stachowiak, Burmistrza Miasta Tychowo pana Roberta Falany, Zastępcy Burmistrza Miasta Karlino pana Piotra Wosia, członkowie prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druhna Danuta Raniowska i druh Tadeusz Krzyżaniak.   Na zaproszenie pana Komendanta na uroczystości przybyła również delegacja strażaków z Niemiec pod przewodnictwem komendanta powiatu Mecklenburg Seenplatte pana Norberta Rieger. Liczną grupę zaproszonych gości stanowili radni powiatowi i miejscy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji samorządowych i zaprzyjaźnionych służb: Policji, Straży Granicznej, Więziennictwa, Lasów Państwowych, korporacji kominiarzy, jednostek OSP oraz komendanci PSP z Koszalina, Kołobrzegu i Sławna.
 
Opracowanie: Jacek Twardoń
Zdjęcia: Łukasz Sikorski
 
Wyróżnienia strażaków KP PSP w Białogardzie przyznane z okazji Dnia Strażaka 2017 r.

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymał:

 • Bryg. Paweł Pyda
 • Asp. sztab. Robert Szabla
 • St. ogn. Piotr Drega
Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymał:
 • Ogn. Roman Gontarczyk
Awans na wyższy stopień służbowy. Na stopień:
 • Starszego aspiranta – Andrzej Łysiak,
 • Aspiranta – Andrzej Żurawiecki,
 • Starszego ogniomistrza – Marcin Wrótniak,
 • Ogniomistrza – Roman Gontarczyk,
 • Młodszego ogniomistrza – Łukasz Wojciechowski,
 • Młodszego ogniomistrza – Jarosław Szerzeń,
 • Starszego  sekcyjnego – Sylwester Kemprowski.
Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał
 • Aspirant sztabowy Oktawiusz Żebrowski
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrodę pieniężną
 • Kapitanowi Piotrowi Niewiadomskiemu
Okolicznościowe podziękowania z okazji 25 lecia Państwowej Straży Pożarnej otrzymali:
 • Tomasz Hynda Starosta Białogardzki,
 • Krzysztof Bagiński – Burmistrz Miasta Białogard,
 • Waldemar Miśko Burmistrz Miasta i Gminy Karlino,
 • Robert Falana Burmistrz Miasta i Gminy Tychowo,
 • Jacek Smoliński Wójt Gminy Białogard,
 • Norbert Rieger,
 • Jozef Augustin
Złoty znak związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał:
 • Bryg. Jacek Szpuntowicz – Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie
, , ,