Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

Ćwiczenia „MLECZARNIA” 2008

W dniach 26-28 marca 2008 roku odbyły się ćwiczenia aplikacyjne i taktyczno-bojowe na obiekcie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Białogardzie. Celem ćwiczeń było doskonalenie zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas likwidacji zagrożeń powstałych w wyniku emisji amoniaku do otoczenia, ze szczególnym naciskiem na współpracę służb ratowniczych i zakładów pracy. W ćwiczeniach uczestniczyły następujące podmioty: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Urząd Miasta w Białogardzie, Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białogardzie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Białogardzie, Szpital Powiatowy w Białogardzie, Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie, KP Policji w Białogardzie, Straż Miejska w Białogardzie, Zakład Energetyczny w Białogardzie, PKP – Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego w Białogardzie, PKP – Przewozy Regionalne w Białogardzie, Białogardzka Telewizja Kablowa, OSP z KSRG (Stanomino, Tychowo, Karlino), KP PSP w Białogardzie.

Ćwiczenia odbyły się dwuetapowo. Dnia 26 marca br. w siedzibie KP PSP Białogard przyprowadzono pierwszy etap ćwiczeń - ćwiczenia aplikacyjne. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st.kpt. Mirosław Pender dokonał wprowadzenia do ćwiczeń i przywitał zaproszonych gości. Następnie Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Białogardzie omówił plan przebiegu ćwiczeń oraz sytuację powstałą w wyniku zakładanej awarii i wycieku amoniaku z instalacji technologicznej. Przedstawiciel Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Pan Edmund Rudziński przedstawił charakterystykę zakładu z uwzględnieniem zagrożeń. W dalszej części ćwiczeń już bardziej szczegółowo zostały omówione zasady prowadzenia działań ratowniczych podczas likwidacji zagrożeń powstałych w wyniku emisji amoniaku z instalacji do otoczenia. Ocenę powstałego zagrożenia, zamiar taktyczny, wypracowanie decyzji oraz określenie zadań dla poszczególnych służb i podmiotów ratowniczych omówił Kierownik Działań Ratowniczych asp. Sztab. Tomasz Michalski. Na zakończenie uczestnicy ćwiczeń zreferowali sposoby realizacji określonych zadań. Podsumowania i oceny ćwiczeń dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st.kpt. Mirosław Pender.

W dniu 27 marca o godzinie 10.00 przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiekcie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Białogardzie przy ulicy Chocimska 2. Założenia do ćwiczeń były następujące. W pomieszczeniu sprężarkowni nastąpiło pęknięcie zbiornika pośredniego amoniaku. W wyniku zdarzenia z instalacji amoniakalnej może wydobyć się około 20 kg amoniaku, który stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska. W chwili zdarzenia w pomieszczeniu znajdował się jeden pracownik obsługi, który doznał obrażeń. Po pewnym czasie z pomieszczenia sąsiedniego do pomieszczenia sprężarkowni wchodzi drugi pracownik, który wyczuwa silny zapach amoniaku. Dokonuje wyłączenia sprężarek i opuszcza pomieszczenie nie zauważając poszkodowanego. O zdarzeniu alarmuje pracowników znajdujących się w bezpośredniej strefie zagrożenia oraz powiadamia Prezesa OSM w Białogardzie. Prezes podejmuje decyzje o całkowitej ewakuacji pracowników zakładu oraz alarmuje Państwową Straż Pożarną. Do momentu przybycia zastępów PSP działaniami ratowniczymi kieruje osoba wyznaczona przez Prezesa.

Po przyjęciu zgłoszenia przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w Białogardzie do OSM Białogardzie zostały skierowane pojazdy ratowniczo-gaśnicze z KP PSP w Białogardzie wyposażone w przyczepkę ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Po przybyciu na miejsce akcji KDR zażądał zadysponowania do działań jednostek straży pożarnych z OSP oraz służb ratowniczych (Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, RWiK, UM Białogard, Starostwa Powiatowego, Zakładu Energetycznego, PKP). KDR dokonał rozpoznania miejsca zdarzenia i polecił zamknąć ruch drogowy na ulicy Chocimskiej. Niezwłocznie przystąpiono do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i ewakuacji poszkodowanego pracownika ze strefy zagrożonej. Ograniczono emisję amoniaku do otoczenia stale monitorując zanieczyszczenie amoniakiem zakładu i jego otoczenia. Działania ratownicze zakończono o godzinie 11.12. przekazując miejsce akcji Prezesowi OSM w Białogardzie Panu Józefowi Romejko.

Omówienia ćwiczeń dokonano w siedzibie KP PSP w Białogardzie. Uwagi i wnioski przedstawili wszyscy uczestnicy ćwiczeń. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę cyklicznego prowadzenia zintegrowanych ćwiczeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powiatu.