Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

KRYZYS - 2010
 
        W dniach 23-24 września 2010 roku w ramach wieloszczeblowego ćwiczenia wojewódzkiego pk. „KRYZYS- 2010” przeprowadzono ćwiczenie zarządzania kryzysowego powiatu białogardzkiego sprawdzające gotowość powiatowego systemu reagowania kryzysowego na występowanie ekstremalnych zagrożeń naturalnych. Do udziału w ćwiczeniach oprócz organów ścisłego kierownictwa Starostwa Powiatowego, Miasta Białogard i Miasta i Gminy Tychowo zostały zaproszone służby odpowiedzialne za szeroko rozumiane bezpieczeństwo: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie, Dyrektor Lasów Państwowych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska – delegatura w Koszalinie, Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Białogardzie, Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie, Powiatowe i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
        Celem ćwiczeń było przygotowanie powiatowych struktur kierowania oraz sił i środków do działania na wypadek wystąpienia ekstremalnych zagrożeń naturalnych – uruchamianie powiatowych i gminnych procedur reagowania. Zintegrowany Zespół Zarządzania Kryzysowego pod kierownictwem Starosty Białogardzkiego Pana Krzysztofa Bagińskiego wypracowywał decyzje dotyczące zagrożeń epidemiologicznych ( 1 dzień ćwiczeń) i pożarowych (2 dzień ćwiczeń). Jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyły zarówno w dostarczaniu wody mieszkańcom Białogardu jak również w likwidacji pożarów lasów i budynków mieszkalnych.  Wnioski i spostrzeżenia z ćwiczeń powiatowych zostały omówione w Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białogardzie, podsumowanie wojewódzkie planowane jest w październiku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.