Galeria
<- Wróć do innych wydarzeń w 2017 roku

25 lat PSP - konkurs plastyczny w Białogardzie
 
W dniu 31 marca 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie zostały rozstrzygnięte eliminacje powiatowe XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Spośród 227 prac plastycznych przesłanych do tutejszej komendy, jury konkursu w składzie: Monika Dekajło - plastyk, bryg. Paweł Pyda i kpt. Piotr Niewiadomski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie wyłoniło 19 prac plastycznych do eliminacji wojewódzkich. Prace były wykonane różnymi technikami: grafiką, malarstwem na tkaninie, rysunkiem i kolażem.
 
Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę:
 • od strony merytorycznej: trafne i oryginalne opracowanie tematu konkursowego oraz samodzielność wykonania;
 • od strony technicznej: zgodność z wymiarami, ogólny wyraz estetyczny, a także trud włożony w samodzielne tworzenie pracy.
 
Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych:

I grupa
 1. Bartosz Wielocha SP Nr 5 w Białogardzie
 2. Fabian Lupke SP Nr 5 w Białogardzie
 3. Wanessa Pankowska SP w Karlinie
 4. Kalina Kołodziej SP Nr 4 w Białogardzie
 5. Marta Marczuk SP w Karścinie                  
II grupa
 1. Dominika Kubińska Gimnazjum Nr 1 w Białogardzie
 2. Zuzanna Michalska SP Nr 4 w Białogardzie
 3. Klaudia Kupińska SP Nr 4 w Białogardzie
 4. Maja Amborska SP Nr 4 w Białogardzie
 5. Borys Ryszewski SP w Karlinie
III grupa
 1. Dominika Kołodziej Zespół Szkół w Karlinie
 2. Martyna Żebrowska Zespół Szkół w Karlinie
 3. Izabela Giesko Zespół Szkół w Karlinie
 4. Marta Maźnik Zespół Szkół w Karlinie
 5. Julia Iskrzycka Zespół Szkół w Karlinie                                
IV grupa
 1. Klaudia Grążawska ZSS w Białogardzie
 2. Maciej Chmielewski ZSS w Białogardzie
 3. Krzysztof Bogdański ZSS w Białogardzie
 4. Piotr Blinkiewicz ZSS w Białogardzie
 
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 6 do 18 lat oraz do uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń wiekowych). Udział w konkursie wzięły szkoły podstawowe i gimnazja z miejscowości: Karlino, Tychowo, Białogard, Karścino, Stanomino i Dobrowo.
 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany jest corocznie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Obecna edycja konkursu jest już XIX.
 
Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Poprzez sztukę zwracamy uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz nauczyć prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Ważne jest także, aby zdobyta wiedza towarzyszyła młodym ludziom przez całe życie.
 
Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac wraz z wręczeniem nagród laureatom odbyła się 5 kwietnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Białogardzie. Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie oraz Nadleśnictwa: Białogard, Tychowo, Połczyn i Gościno wręczyli: bryg. Jacek Szpuntowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, Pan Tomasz Hynda - Starosta Białogardzki oraz Pan Ireneusz Sypuła – Nadleśniczy Nadleśnictwa Białogard.
 
Materiał: Piotr Niewiadomski
Zdjęcia: Łukasz Sikorski
, , ,