Galeria


Informacje o KEIRP

 

Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
przy KP PSP w Białogardzie
 
Zarząd Koła :
 
 • Prezes Koła :             -  Jerzy Suszyński
 • Wiceprezes :              -  Antoni Barów
 • Sekretarz Koła:          -  Janusz Nowakowski
 • Skarbnik Koła:           -  Kazimierz Furga
 • Członek Prezydium    -  Jerzy Kulczyk
 • Członek Prezydium    -  Dariusz Świdecki
 • Członek Prezydium    -  Sławomir Sawa
Komisja Rewizyjna:
 • Przewodniczący   - Stefan Hojnor
 • Członek              - Andrzej Jasianowski
 • Cżłonek              - Krzysztof Winiarski
Przedstawiceile na Zjazd Wojewódzki:
 • Eleksander Wierzbiński
 • Antoni Barów
 • Dariusz Świdecki
 • Sławomir Sawa

 e-mail prezesa koła: keirpbialogard@wp.pl

Informacje: