Galeria
<- Wróć do innych Komunikatów

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie - 5 grudnia 2014 r.
 
W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.
 
Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).
 
Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku - a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.
 
DOK st.kpt.  Tomasz Kołodziejczyk
Stanowisko Kierowania
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony Ludności
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
tel.: +48 22 523 35 11 fax: +48 22 628 65 75
e-mail: kckr@kgpsp.gov.pl
www.kgpsp.gov.pl
_________________________________________________
National Centre for Rescue Coordination and Civil Protection National
Headquarters of the State Fire Service of Poland
Podchorazych 38 Street, 00-463 Warsaw,
Phone: +48 22 523 35 11 fax: +48 22 628 65 75
e-mail: kckr@kgpsp.gov.pl
www.kgpsp.gov.pl