Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

Ćwiczenia w obiekcie Zakładu Rybnego „Friedrichs Polska” w Doblu

W dniu 27 marca 2009 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie przeprowadziła ćwiczenie taktyczno-bojowe w obiekcie Zakładu Rybnego „Friedrichs Polska” sp. z o.o w Doblu 22, gm. Tychowo.

Dzień wcześniej odbyły się ćwiczenia aplikacyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele policji, pogotowia ratunkowego, Urzędu Gminy w Tychowie, zakładu energetycznego oraz straży pożarnej.

Założenie do ćwiczeń było następujące. W zakładzie wybuchł pożar w pomieszczeniu, w którym składowane są kartony do pakowania produktów. Podczas ewakuacji pracowników dochodzi do przewrócenia pojemników z preparatem do dezynfekcji wyprodukowanych na bazie chloru. Rozlana ciecz wykazuje działania duszące i gryzące na organizm człowieka. Dodatkowo po przeliczeniu pracowników okazuje się, że brakuje jednej osoby.
 
Ćwiczenia miały na celu:
·zapoznanie ćwiczących z zagrożeniami stwarzanymi przez preparaty dezynfekcyjne na bazie chloru oraz prowadzeniem działań ratowniczych związanych z uwolnieniem substancji do otoczenia,
·sprawdzenie stopnia przygotowania jednostek ochrony ppoż. włączonych do KSRG oraz innych służb i podmiotów współdziałających podczas działań ratowniczo-gaśniczych,
·doskonalenie umiejętności dowódczo - wykonawczych,
·sprawdzenie stopnia przygotowania kadry kierowniczej i pomocniczej Zakładu Rybnego „Friedrichs” w czasie ewakuacji personelu podczas zagrożenia,
·sprawdzenie stopnia przygotowania strażaków JRG i OSP do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych.