Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

EWAKUACJA NA OSIEDLU OLIMPIJCZYKÓW W BIAŁOGARDZIE
 
W dniu 22 czerwca 2012 roku strażacy z KP PSP w Białogardzie, na wniosek radnych Rady Miasta Białogard, przeprowadzili akcję informacyjno-sprawdzającą na terenie osiedla Olimpijczyków w Białogardzie. Akcja miała na celu sprawdzenie możliwości dojazdu i rozłożenia specjalistycznego sprzętu na wypadek pożaru lub innego zagrożenia wymagającego interwencji straży pożarnej. Strażacy udali się na teren osiedla samochodem gaśniczym GBA 2,5/24 i podnośnikiem hydraulicznym SHD-25, gdzie dokonali rozpoznania możliwości użycia tych samochodów w akcji ratowniczo-gaśniczej. Okazało się, że użycie SHD-25 jest bardzo utrudnione ze względu na brak dogodnego dojazdu do budynków, co spowodowane jest częściowo tym, że niektóre obiekty nie posiadają dróg pożarowych, a istniejące dojazdy są zastawione parkującymi samochodami, a częściowo tym, że istniejące drogi przewidziane do działań straży nie spełniają wszystkich wymagań dla dróg pożarowych (oznakowanie, szerokość, możliwość manewrowania, zastawianie). Mamy nadzieję na nagłośnienie akcji i edukację społeczeństwa w zakresie właściwego i zdroworozsądkowego parkowania samochodów na osiedlu Olimpijczyków. Mimo, że nie wszystkie budynki muszą posiadać drogi pożarowe, to pamiętajmy, że dogodny dojazd skraca czas wkroczenia strażaków do akcji, co zdecydowanie wpływa na skuteczność prowadzonych działań. W związku z tym uważamy, że zapewnienie dojazdu jednostkom straży pożarnej do obiektów leży we wspólnym interesie mieszkańców, zarządcy oraz władz miasta.
 
Ze strażackim pozdrowieniem.

Materiał i zdjęcia: Przemysław zawadzki