Galeria
<- Wróć do innych wydarzeń w 2015 roku

Problem z dopalaczami? Zadzwoń na bezpłatną infolinię

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie uruchomiła specjalną infolinię dotyczącą dopalaczy. Pod bezpłatnym numerem 800 060 800 można uzyskać informacje o negatywnych skutkach ich zażywania oraz o możliwościach leczenia.

Infolinia przeznaczona jest także dla rodziców podejrzewających, że ich dzieci zażywają dopalacze. Można przekazywać tam także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy:
 
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.
 
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.
 
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
 
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
 
W województwie zachodniopomorskim od początku 2013 roku działa grupa robocza ds. przeciwdziałania dopalaczom. W jego skład wchodzą przedstawiciele policji, straży granicznej, sanepidu, inspekcji handlowej, izby celnej, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Wydziału Zdrowia Publicznego ZUW i Urzędu Kontroli Skarbowej. Współpraca służb ma na celu wyeliminowanie potencjalnych źródeł przepływu i wprowadzenia dopalaczy na rynek.