Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

ĆWICZENIA W DASZEWIE
 
W dniu 17 kwietnia 2013 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe w obiekcie PMG Daszewo, gmina Karlino, powiat białogardzki. Organizatorem ćwiczeń była firma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Zielonej Górze oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Temat ćwiczeń brzmiał „ Zasady współdziałania Zastępów Ratowniczych PGNiG S.A., oraz sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podczas wystąpienia awarii na terenie zakładu górniczego – zakładu o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej”.
Ćwiczenia prowadzono dwuetapowo. Pierwszy etap obejmował ćwiczenia aplikacyjne, natomiast drugi etap to już ćwiczenia praktyczne w których udział brały następujące podmioty:
  • Zakładowa Stacja Ratownictwa Górniczego PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze,
  • PGNiG S.A. Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie,
  • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza z KP PSP Białogard,
  • Ochotnicze Straże Pożarne z Karlina i Kościenicy,
  • Policja.
Służby w sile 7 zastępów (około 40 ratowników) przećwiczyły zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii – ćwiczenie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla PMG Daszewo oraz zasad zawartych w Planie Ratownictwa Górniczego dla PGNiG S.A.
Do uczestnictwa w ćwiczeniach zaproszenie przyjęli przedstawiciele wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powiatu białogardzkiego.
 
Materiał: Mariusz Wenta
Zdjęcia: Jacek Twardoń