Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

ĆWICZENIA „URZĄD 2010”
 
        W dniu 29 marca 2010 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe w obiekcie Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy ul. 1 Maja 18. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie i Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Ćwiczenia prowadzono dwuetapowo. Pierwszy etap obejmował ćwiczenia aplikacyjne, drugi - ćwiczenia praktyczne w obiekcie starostwa powiatowego.
        Do uczestnictwa w ćwiczeniach zaproszenie przyjęli przedstawiciele wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powiatu białogardzkiego.
        Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas likwidacji zagrożeń powstałych w wyniku pożaru w obiektach użyteczności publicznej, ze szczególnym naciskiem na współpracę wszystkich służb.