Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

ĆWICZENIA TAKTYCZNO-BOJOWE W TYCHOWIE
 
Tychowo, powiat białogardzki w dniu 15 września 2011 roku w obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Radomskiego w Tychowie, odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe połączone z operacyjnym rozpoznaniem terenu. Ćwiczenia praktyczne na obiekcie poprzedziły ćwiczenia aplikacyjne dla kadry dowódczej i dyrekcji szkoły. Głównym zadaniem podmiotów uczestniczących w manewrach było doskonalenie zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas likwidacji zagrożeń powstałych w obiektach użyteczności publicznej ze szczególnym naciskiem na współdziałanie uczestników ćwiczeń. W ćwiczeniach oprócz strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie i strażaków z OSP Tychowo uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, Starostwa Powiatowego w Białogardzie,  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tychowie. Założenie zakładało pożar na pierwszym piętrze budynku, który odciął drogę ucieczki dwóm osobom na drugim piętrze. Działania strażaków polegały na ewakuacji osób z drugiego piętra przy pomocy samochodu drabiny SHD-25 oraz lokalizacji i likwidacji pożaru. Działania przebiegły sprawnie, założenie zostało zrealizowane bez przeszkód. Dodatkowo strażacy sprawdzili stopień przygotowania właściciela obiektu do realizacji procedur ujętych w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Radomskiego w Tychowie”. Oceniono sposoby alarmowania uczniów i kadry pedagogicznej, organizację i praktyczne warunki ewakuacji oraz współpracę dyrekcji szkoły ze służbami ratowniczymi. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem, budową i rozmieszczeniem pomieszczeń oraz rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego. Sprawdzono dojazdy do poszczególnych części obiektu oraz stan i oznakowanie hydrantów zewnętrznych. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Radomskiego w Tychowie.