Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

ĆWICZENIA "TH ÜBUNG A20"
 
W dniach 15-17 lipca 2011 roku w Niemczech przebywała delegacja strażaków z powiatu białogardzkiego. Celem wizyty były już trzecie - wspólne ćwiczenia jednostek polskiej i niemieckiej straży pożarnej. Manewry pod kryptonimem „TH Übung A20” odbyły się na autostradzie A20 w pobliżu  miejscowości Brunn. Stronę Polską reprezentowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie. Obserwatorami ćwiczeń byli również przedstawiciele władz OSP w osobach: druha Tadeusza Krzyżaniaka – członka Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP oraz druha Macieja Niechciała – Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Ćwiczenia zostały zorganizowane z ogromnym rozmachem i zaangażowaniem znacznych sił ratowniczych. W działaniach brało udział 150 ratowników i ponad 30 pojazdów ratowniczych w tym pojazdy pożarnicze, karetki pogotowia ratunkowego, służby ratownictwa technicznego THW. Ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze przeprowadzono w ramach programu operacyjnego Euroregionu Pomerania ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał następującą sytuację:
  1. Dnia 16 lipca 2011 roku w okolicach miejscowości Brunn na autostradzie federalnej BAB20 dochodzi do wypadku z dużą ilością pojazdów i osób poszkodowanych. Na miejsce karambolu zostają skierowane służby ratownicze z powiatu Mecklenburg – Strelitz oraz jednostki straży pożarnej z Polski.
  2. Scenariusz ćwiczeń nie określał sposobu realizacji poszczególnych zadań – ta kwestia pozostawała zawsze w gestii dowodzącego. Organizatorzy przygotowali cały ciąg problemów, z którymi kierujący działaniami ratowniczymi oraz sztab musieli się zmierzyć i wypracować sposób ich rozwiązania. Akcję podzielono na dwie fazy. Pierwsza faza ćwiczeń obejmowała wydobycie z uszkodzonych pojazdów osób poszkodowanych i udzielenie im pierwszej pomocy medycznej. Zakleszczone osoby były wydobywane z pojazdów przez strażaków z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego. W tej fazie działań z jednostkami niemieckich strażaków współpracowali druhowie z OSP Karlino. Druga faza założeń przewidywała kolejne zdarzenie do jakiego doszło w momencie trwającej już akcji ratowniczej. Na pojazdy uczestniczące w karambolu najechał samochód ciężarowy przewożący substancje chemiczne niewiadomego pochodzenia. W tej części ćwiczeń oprócz specjalistycznych jednostek ratownictwa chemicznego z niemiec udział brał zastęp z JRG KP PSP w Białogardzie. Strażacy w ubraniach gazoszczelnych dokonali rozpoznania zagrożenia, wyznaczyli strefę niebezpieczną, uszczelnili wyciek substancji niebezpiecznej oraz dokonali dekontaminacji wstępnej ratowników.
  3. Ważnym elementem akcji była potrzeba zorganizowania punktu dowodzenia i miejsca pracy sztabu wraz z bazą logistyczną. Na terenie bazy ustawiono dwa samochody dowodzenia i łączności – miejsce pracy sztabu, namioty służby medycznej wraz z łóżkami dla poszkodowanych. Zadanie to zostało wykonane przez ratowników z organizacji Joannitów i Niemieckiego Czerwonego Krzyża.
  4. Ćwiczenia zakończono po 4 godzinach intensywnej pracy strażaków i służb ratowniczych.
Przebieg ćwiczeń obserwowało liczne grono zaproszonych gości z najwyższymi władzami powiatu Mecklenburg – Strelitz i powiatu białogardzkiego. Omówienie ćwiczeń nastąpiło podczas uroczystego apelu przy udziale wszystkich sił ratowniczych biorących udział w ćwiczeniach. Podziękowanie za zaangażowanie i udział we wspólnych ćwiczeniach złożył organizatorom Starosta powiatu białogardzkiego Pan Tomasz Hynda oraz Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie mł. bryg. Jacek Szpuntowicz. Okolicznościowe prezenty i pamiątki pożarnicze z rąk gospodarzy ćwiczeń otrzymali wszyscy uczestnicy manewrów.
Wspólne ćwiczenia polskich i niemieckich ratowników to kolejne przedsięwzięcie szkoleniowe służące zacieśnieniu współpracy i przygotowaniu się do wspólnego prowadzenia ewentualnych akcji ratowniczych. Międzynarodowe przedsięwzięcia szkoleniowe są doskonałą formą praktycznego sprawdzenia umiejętności ratowniczych, służą weryfikacji procedur postępowania i są niezbędne w przełamywaniu barier językowych.
 
Z poważaniem: st. kpt. Jacek Twardoń