Galeria
<- Wróć do innych ćwiczeń

Ćwiczenia strażackie w Białogardzie
 
20 lipca 2017 roku na terenie spółki Valassis w Białogardzie odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie taktyki działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru w budynkach produkcyjno-magazynowych. Zadaniem dwóch zastępów ratowniczych z JRG w Białogardzie była: ewakuacja osób pozostałych w obiekcie, udzieleniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zlokalizowanie  i ugaszenie pożaru. Aby rzetelnie ocenić reakcję i działania pracowników zakładu po ogłoszeniu alarmu, ćwiczenia przeprowadzono niezapowiedzianie. Należy jednoznacznie stwierdzić, że częste szkolenia i alarmy próbne przynoszą pozytywne rezultaty. Ćwiczenie przebiegło sprawnie, a uwagi i spostrzeżenia omówiono podczas odprawy zorganizowanej bezpośrednio po ich zakończeniu.
 
Opracowanie: Przemysław Zawadzki
Zdjęcia: Jacek Twardoń
, , ,