Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

Ćwiczenia strażackie
 
W dniu 12 listopada 2013 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek straży pożarnych powiatu białogardzkiego. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w budynku administracyjnym w wyniku którego poszkodowani zostali pracownicy placówki. Zadaniem jednostek straży pożarnych przybyłych na miejsce ćwiczeń była ewakuacja poszkodowanych z jednoczesnym gaszeniem pożaru oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy czterem osobom poszkodowanym. Dodatkowo strażacy sprawdzili możliwość poboru wody do działań gaśniczych ze zbiornika wodnego znajdującego się na terenie DPS-u oraz rozmieszczenie i sprawność hydrantów na terenie działań. W ćwiczeniach brały udział jednostki PSP z Białogardu i OSP ze Stanomina oraz Policja i Straż Miejska z Białogardu. Na zaproszenie organizatorów ćwiczeń działania ratownicze obserwowali:  wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego przy KW PSP w Szczecinie - Pan Tomasz Kubiak oraz przedstawiciele komórek Zarządzania Kryzysowego z miasta i powiatu. Założony cel został osiągnięty, a wnioski z ćwiczeń zostaną wykorzystane w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków.
 
Materiał i zdjęcia: Jacek Twardoń
, ,