Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

Ćwiczenia taktyczno-bojowe
 
W dniu 26 listopada 2015 roku, ta terenie Zakładu Produkcyjnego Stanpol, odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „Stanpol – Amoniak”, Scenariusz zakładał  rozszczelnienie się instalacji z amoniakiem, w wyniku czego doszło do jego wycieku. W działaniach udział wzięli pracownicy zakładu, strażacy z KP PSP w Białogardzie oraz jednostek OSP z Karlina, Stanomina i Pomianowa, a także policja. Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego z powiatu i miasta Białogard. Strażacy, wspólnie z pracownikami zakładu odpowiedzialnymi za instalację z amoniakiem, zlokalizowali wyciek oraz ograniczyli go, dzięki czemu pozostałe działania polegające na „wyłapywaniu” amoniaku za pomocą kurtyn wodnych spowodowały, że nie była potrzebna ewakuacja ludności mieszkającej w okolicznych domach. Oprócz ewakuacji, które przebiegła bardzo sprawnie i działań w bezpośredniej strefie wycieku amoniaku, należało tez zbudować sprawny system dostarczania wody. Do likwidacji zagrożenia spowodowanego przez wyciek amoniaku strażacy muszą zużyć duże ilości wody, a znajdujący się na terenie zakładu hydrant nie zapewnia jej dostatecznej ilości. Stanowisko poboru wody zlokalizowano na przystani kajakowej w okolicy ul. Wileńskiej, a wodę  dowożono samochodami pożarniczymi. Założony w ćwiczeniach cel został osiągnięty, a wyciągnięte wnioski i kolejne ćwiczenia pozwolą nam jeszcze sprawniej działać podczas tego rodzaju zdarzeń.
 
Materiał: Przemysław Zawadzki
Zdjęcia: Jacek Twardoń
, ,