Galeria
<- Wróć do innych ćwiczeń

Ćwiczenia służb ratowniczych
 
12 lipca 2017 roku na terenie spółki Homanit w Karlinie odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej. Głównym celem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru w budynkach produkcyjno-magazynowych, a szczególny nacisk położono na działania związane z likwidacją pożaru powstałego w skutek wycieku oleju termalnego. Celami pośrednimi ćwiczeń było: doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych służb, doskonalenie umiejętności organizacji łączności na terenie akcji, weryfikowanie gotowości operacyjnej sił i środków do wykonywania podczas działań ratowniczych. Sprawdzono warunki terenowe i drogi dojazdowe, zaopatrzenie wodne, a także rozpoznano specyfikę obiektu, instalacji i urządzeń pod kątem przygotowania obiektów i terenu do prowadzenia działań ratowniczych. Oprócz gaszenia oleju termalnego strażacy musieli podjąć działania związane z zabezpieczeniem studzienek przed przedostaniem się do nich mieszaniny oleju z wodą i środkiem pianotwórczym oraz zlikwidować wyciek filmu substancji ropopochodnej na odpływie z zakładowej oczyszczalni. Ćwiczenie przebiegło sprawnie, a uwagi i spostrzeżenia omówiono podczas odprawy zorganizowanej bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń. W działaniach brały udział: JRG Białogard, OSP z Karlina i Daszewa, ratownicy Zakładowej Służby Ratowniczej
 
Opracowanie i zdjęcia: Przemysław Zawadzki
, , ,