Galeria
<- Wróć do ciekawych akcji

Ćwiczenia służb ratowniczych
 
02 czerwca 2016 roku w obiektach Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe. W ćwiczeniach praktycznych udział brali: funkcjonariusze Służby Więziennej, strażacy z KP PSP w Białogardzie i OSP w Karlinie.
Jako obserwatorzy uczestniczyli w akcji przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego z Urzędu Miasta Tychowo i Powiatu Białogard.
Scenariusz ćwiczeń przewidywał wybuch pożaru w pomieszczeniu biblioteki, a celem było m. in. zapoznanie ćwiczących z występującymi zagrożeniami stwarzanymi przez zjawiska występujące podczas pożarów w tego rodzaju obiektach, sprawdzenie stopnia przygotowania jednostek ochrony p.poż. włączonych do KSRG oraz innych służb i podmiotów współdziałających podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
Dodatkowo zapoznano strażaków z zaopatrzeniem wodnym na terenie i w pobliżu miejsca zdarzenia, drogami dojazdowymi i pożarowymi. Doskonalono umiejętności dowódczo-wykonawcze i organizację łączności na terenie akcji. Funkcjonariusze aresztu ewakuowali osadzonych, których cele znajdowały się powyżej miejsca pożaru, gdyż istniało realne zagrożenie, że zostaną one odcięcie przez dym. Ze względu na specjale procedury obowiązujące w obiektach zamkniętych trwało to kilka minut, niemniej przebiegło bardzo sprawnie. Rozwinięto także linię gaśniczą i przystąpiono do ograniczania rozwoju pożaru podając prąd wody z zewnątrz. Strażacy po dojeździe musieli się uporać z zatrzaśniętą kratą utrudniającą dostęp do miejsca pożaru, którą usunęli przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Następnie przystąpili do poszukiwania osoby poszkodowanej. Po jej odnalezieniu i przekazaniu do punktu udzielania KPP przystąpiono do gaszenia pożaru. Ze względu, iż pożaru nie udało się szybko zlokalizować i potrzebne było dodatkowe zaopatrzenie wodne, KDR polecił wykorzystać znajdujący się w oddziale podziemny zbiornik wody, jako źródło zasilania. Wodę przepompowywano, a działanie układu było utrzymywane ok. 30 minut w celu sprawdzenia jego sprawności. W tym czasie udało się zlikwidować pożar, a poszkodowanego zabezpieczyć i przekazać służbom medycznym. Po zakończeniu ćwiczeń zorganizowano omówienie przedstawicieli służb i aresztu, na którym przedstawiono spostrzeżenia dotyczące przygotowania oddziału do działań podczas tego rodzaju zdarzeń oraz omówiono uwagi dotyczące działań ratowniczych.
 
Opracował: mł. bryg. Przemysław Zawadzki
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Białogardzie
, ,