Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

ĆWICZENIA SŁUŻB RATOWNICZYCH
 
W dniu 12 marca 2012 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie przeprowadziła ćwiczenia taktyczno-bojowe w obiektach SCANRAD Sp. z o. o. w Krzywopłotach gmina Karlino. Głównym tematem ćwiczeń było doskonalenie działań ratowniczych podczas pożaru w pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych. Ćwiczenia podzielono na dwa etapy: ćwiczenia teoretyczno – aplikacyjne oraz ćwiczenia praktyczne. Pierwszy etap ćwiczeń obejmował analizę dokumentacji, charakterystykę obiektu oraz formułował cel i zakres działań. Drugi etap to ćwiczenia praktyczne  realizowane w oparciu o scenariusz symulujący rzeczywiste zdarzenie. Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru w budynku produkcyjno-magazynowym w wyniku którego zostali poszkodowani pracownicy zakładu. Na miejsce ćwiczeń zostały zadysponowane zastępy strażaków: 2 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białogardzie oraz 2 z jednostki OSP z Karlina. Na miejsce działań wezwano również Policję, Straż Gminną, Pogotowie Gazowe i Energetyczne, Służby Medyczne oraz pracowników Zarządzania Kryzysowego z Białogardu i Karlina.  Ewakuacja zaskoczonej niespodziewanym zdarzeniem pracowników zakładu przebiegała bardzo sprawnie. Strażacy pracując w aparatach ochrony dróg oddechowych przeszukali pomieszczenia obiektu odnajdując i ewakuując poszkodowanych, którym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nad bezpieczeństwem ewakuowanych i usprawnieniem ruchu drogowego czuwały służby Policji. Ćwiczenia organizowane przez PSP służą sprawdzeniu istniejących zasad, procedur i porozumień, pozwalają na weryfikację nabytej wiedzy i umiejętności. Służą pogłębieniu współpracy z organizacjami, instytucjami, służbami oraz podmiotami ratowniczymi, które współpracują w realnych zdarzeniach z siłami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Główny cel ćwiczeń - doskonalenie zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas likwidacji zagrożeń powstałych w wyniku pożaru w obiektach produkcyjno-magazynowych ze szczególnym naciskiem na współpracę wszystkich służb został osiągnięty.

Materiał i zdjęcia: Jacek Twardoń