Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

Ćwiczenia Plutonu Gaśniczego Białogard
 
W dniu 20 czerwca 2014 roku odbyły się ćwiczenia Plutonu Gaśniczego Białogard. Jest to formacja powołana na potrzeby Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego składająca się z zastępów z OSP w Karlinie, OSP w Stanominie, OSP w Tychowie i dowodzącego z KP PSP w Białogardzie. Do zadań pododdziału należy m. in. zwalczanie pożarów o dużych i bardzo dużych rozmiarach, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz miejscowych zagrożeń o katastrofalnych rozmiarach, likwidowanie zdarzeń wykraczających poza możliwości operacyjne powiatu, a także prowadzenie działań w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP. Zakres działań jest bardzo szeroki, a teren działania to nawet cała Polska, więc bardzo ważnym zadaniem jest nie tylko odpowiednie wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt, ale także wyposażenie osobiste i zabezpieczenie środków finansowych na czas dojazdu do punktu koncentracji i prowadzenia samodzielnych działań. Jednostki otrzymały zadanie zebrania się w siedzibie OSP Karlino, skąd, po sprawdzeniu dokumentów i uprawnień, udały się do miejsca pożaru, które zlokalizowane zostało w Leśnictwie Stanomino. Na miejscu „Pluton” otrzymał kilkusetmetrowy odcinek, na którym musiał zorganizować obronę przed zbliżającym się frontem pożaru. Jak zawsze w pożarach lasów bardzo istotnym elementem było zaopatrzenie wodne, które do celów akcji zabezpieczały: zastęp z JRG Białogard i OSP w Rogowie. Po zakończeniu działań gaśniczych, zabezpieczeniu terenu akcji i przekazaniu miejsca objętego działaniem ratowniczo-gaśniczym Leśniczemu Leśnictwa Stanomino, siły przegrupowano do nowego miejsca. Tam omówiono przebieg akcji oraz sprawdzono czy strażacy są przygotowani do prowadzenia działań przez kilka dni. Były to pierwsze ćwiczenia w takim składzie, a ich celem oprócz zapoznania z występującymi zagrożeniami, zaopatrzeniem wodnym w pobliżu terenu akcji, możliwościami i sposobami prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych czy warunkami terenowymi było też sprawdzenie możliwości taktycznych Plutonu Gaśniczego Białogard i współpracy jednostek KSRG z innymi służbami i instytucjami. Uwagi i sugestie przyjęte zostały ze zrozumieniem i mamy nadzieję, że przy kolejnych ćwiczeniach Plutonu Gaśniczego Białogard wskazane niedociągnięcia nie będą już miały miejsca. Organizacja ćwiczeń nie powiodłaby się bez zaangażowania i pomocy Nadleśnictwa Białogard, któremu bardzo dziękujemy za pomoc i dotychczasową współpracę.
 
Materiał: Przemysław Zawadzki
Zdjęcia: Jacek Twardoń
, ,