Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

 
Ćwiczenia o kryptonimie "LAS"
 
      W dniu 9 września 2009 roku na terenie Leśnictwa Białogórzyno odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe służb ratowniczych. Symulowany pożar lasu gasiły pojazdy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Białogardu, Ochotniczej Straży Pożarnej z Pomianowa i Białogórzyna oraz jednostka gaśnicza Nadleśnictwa Białogard.
      Ćwiczenia gaśnicze pod kryptonimem „LAS” zorganizowała KP PSP w Białogardzie wraz z Nadleśnictwem Białogard w ramach realizacji rocznego planu operacyjnego badania terenu. Ćwiczenia przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszy etap odbył się w świetlicy KP PSP w dniu 8 września br., na którym poruszono zagadnienia sztabowo-aplikacyjne, drugi etap to ćwiczenie praktyczne na areale Leśnictwa Białogórzyno.
 
Scenariusz ćwiczeń zakładał następującą sytuację:
 
1. W wyniku długotrwałego okresu bezdeszczowego wilgotność ściółki leśnej gwałtownie spada. Rankiem 9 września w leśnictwie Białogórzyno wybucha pożar lasu. Ogień szybko się rozprzestrzenia obejmując dużą powierzchnię lasu – około 2ha. Pożar zauważa wieża obserwacyjna w miejscowości Nosowo powiadamiając o zdarzeniu Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD). Na terenie działań zainscenizowano duże zadymienie areału leśnego, co znacznie utrudniało sprawne poruszanie się służb ratowniczych.
2. Nadleśnictwo Białogard informuje o zdarzeniu Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP w Białogardzie skąd zadysponowano samochód gaśniczy. Dodatkowo na miejsce zdarzenia zostają skierowane jednostki OSP Pomianowo i OSP Białogórzyno. PAD określa dla zadysponowanych jednostek drogi dojazdowe do miejsca pożaru.
3. Przybyły na miejsce pożaru leśniczy Leśnictwa Białogórzyno informuje PAD o rodzaju i wielkości zdarzenia. Siły własne leśnictwa okazują się niewystarczające do ugaszenia pożaru.
4. Przybyły na miejsce akcji dowódca JRG przystąpił do akcji gaśniczej określając jednocześnie sposób dostarczania wody do miejsca pożaru przez dowożenie.
5. Zorganizowano dwa punkty poboru wody gaśniczej: pierwszy na terenie pobliskiej szkółki leśnej ze zbiornika wodnego, drugi z hydrantu w miejscowości Białogórzyno.
6. Działania gaśnicze jednostek PSP i OSP polegały na gaszeniu pożaru lasu przy pomocy trzech prądów wodnych. Dwa samochody gaśnicze z OSP po opróżnieniu zbiorników samochodowych uzupełniały środek gaśniczy w punktach poboru wody i dowoziły na miejsce akcji.
7. Z uwagi na rozmiar zdarzenia do akcji gaśniczej zostaje zadysponowany śmigłowiec gaśniczy z bazy lotniczej w Polanowie i pług z bazy sprzętowej Leśnictwa Białogórzyno. Śmigłowiec dokonuje 3-ch zrzutów środka gaśniczego na miejsce pożaru.
8. W wyniku skomasowanych działań gaśniczych połączonych sił straży pożarnych  i nadleśnictwa pożar lasu zlikwidowano po godzinie.
      Przebieg ćwiczeń obserwowało liczne grono zaproszonych gości wraz z przedstawicielami lokalnych mediów.
      Podsumowania ćwiczeń dokonano w świetlicy Nadleśnictwa Białogard. Podczas omówienia zauważono, że wspólne ćwiczenia służb ratowniczych to kolejne przedsięwzięcie szkoleniowe służące zacieśnieniu współpracy i przygotowaniu się do wspólnego prowadzenia akcji ratowniczych. Podkreślono również ważną rolę, jaką niesie ćwiczenie praktyczne umiejętności ratowniczych w weryfikacji wzajemnych procedur ratowniczych.
 
Z poważaniem: kpt. Jacek Twardoń