Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

Ćwiczenia w Karwinie
 
W dniu 19 września 2014 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Karwinie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe służb ratowniczych powiatu białogardzkiego. Głównym celem manewrów było doskonalenie funkcjonowania procedur i sprawdzenie skuteczności działań służb ratowniczych i porządkowych podczas likwidacji zagrożeń powstałych w wyniku wybuchu pożaru w budynkach użyteczności publicznej. Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru w pomieszczeniach technicznych szkoły w wyniku którego zostały uwięzione i poszkodowane osoby w nich przebywające. Strażacy musieli ugasić pożar, ewakuować osoby zagrożone, a poszkodowanym udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. W działania ratowniczo-gaśnicze zaangażowano znaczne siły krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu białogardzkiego. Udział w nich wzięły jednostki: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Karlina i Domacyna, Policja, Straż Miejska z Karlina, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Karlinie i Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białogardzie. Zakładane cele ćwiczeń zostały zrealizowane, a uwagi i spostrzeżenia omówiono podczas spotkania kończącego manewry.
 
Materiał: Mariusz Wenta
, ,