Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

Ćwiczenia „Gaz 2014”
 
W dniu 19 września 2014 roku, na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stanominie, odbyły się ćwiczenia „Gaz 2014”. W działaniach udział brały zastępy z KP PSP w Białogardzie, OSP w Stanominie, Pomianowie, Kościenicy i Rogowie, Pogotowie Gazowe, Grupa Ratownictwa PCK Koszalin, Policja, Straż Gminna, Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białogardzie, a także obserwatorzy z Niemiec. Scenariusz ćwiczenia zakładał uszkodzenie sieci gazu ziemnego przez koparkę podczas wykonywania robót ziemnych i zapłon gazu. W wyniku zdarzenia obrażenia odniósł operator koparki, a ze względu na promieniowanie cieplne i związane z tym zagrożenie należało ewakuować budynek szkoły. Aby zabezpieczyć zaopatrzenie wodne, należało sprawić ponad 400-metrowy odcinek linii zasilającej, co było czynnością praco i czasochłonną. Wnioski z ćwiczeń omówiono na spotkaniu bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń, przy remizie OSP Stanomino. Na tym samym spotkaniu pracownicy Pogotowia Gazowego przeprowadzili krótką pogadankę na temat uszkodzeń sieci gazowej i prezentację dotyczącą sposobów ich likwidacji.
 
Materiał: Przemysław Zawadzki
Zdjęcia: Jacek Twardoń
, ,