Galeria
<- Wróć do innych Ćwiczeń

Ćwiczenia „BUKOWO 2015”
 
30 września 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Tychowo, Leśnictwo Bukowo, odbyły się ćwiczenia powiatowe służb ratowniczych pod kryptonimem „BUKOWO 2015”. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie i Nadleśnictwo Tychowo. Manewry poprzedzone były szeregiem przygotowań i uzgodnień oraz warsztatami aplikacyjnymi w siedzibie Nadleśnictwa Tychowo. Pod względem rozmachu były to największe tegoroczne ćwiczenia  jednostek straży pożarnych z terenu powiatu białogardzkiego. Scenariusz zakładał pożar lasu i konieczność jego ugaszenia przy użyciu sił wojewódzkiego odwodu operacyjnego - „Plutonu Gaśniczego Białogard”. Dostarczanie wody do pożaru było obowiązkiem pozaobwodowych jednostek biorących udział w ćwiczeniu. Dzięki ćwiczeniom sprawdzono możliwości Plutonu Gaśniczego Białogard, stopień przygotowania jednostek ochrony p.poż. oraz innych służb i podmiotów współdziałających podczas działań. Zapoznano ćwiczących z zagrożeniami stwarzanymi przez zjawiska występujące podczas pożarów lasów, a także z zaopatrzeniem wodnym na terenie i w pobliżu miejsca zdarzenia. Sprawdzono stan dróg dojazdowych i pożarowych, doskonalono umiejętności dowódczo-wykonawcze oraz umiejętności organizacji łączności na terenie akcji. W działaniach udział brali przedstawiciele Nadleśnictwa Tychowo, Policji, Miasta i Gminy Tychowo, ZCZK i jednostek ochrony przeciwpożarowej: KP PSP w Białogardzie, OSP Tychowo, OSP, Stanomino, OSP Karlino, OSP Pomianowo, OSP Kościernica, OSP Osówko. Po ćwiczeniach zorganizowano odprawę i podsumowanie, na którym omówiono wnioski i sugestie wynikające z przebiegu ćwiczenia.
 
Materiał: Przemysław Zawadzki
Zdjęcia: Nadleśnictwo Tychowo
, ,